Το εργαστήριό μας έχει διττό αντικείμενο εκπαίδευσης. 

Αφορά την γνωριμία με την Ξυλογλυπτική, με πολλαπλές προσεγγίσεις στους τομείς που την συνθέτουν, με στόχο την δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των εραστών της κατεργασίας του ξύλου.

Αφορά όμως και αυτούς οι οποίοι μέσα από την 30μηνη μαθητεία-εκπ/ση τους μπορούν εν δυνάμει, να ασκήσουν με γνώση και φερεγγυότητα το επάγγελμα του Ξυλογλύπτη.

Για τους μεν πρώτους που αποτελούν και την πλειοψηφία των μαθητών μας, στόχος μας είναι να δώσουμε το έναυσμα, τις ιδέες και τους τρόπους για δημιουργικό και ψυχοφελή χρόνο!

Για δε τη δεύτερη κατηγορία, δίνουμε την θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για επαγγελματική αξιοποίηση, πάντα με σεβασμό στην παράδοση και στην αυθεντικότητα του χειροποίητου. 

xyloglyptiki_01 xyloglyptiki_02 xyloglyptiki_03 xyloglyptiki_04 xyloglyptiki_05 xyloglyptiki_06