ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ

Η ομάδα αποτελεί ένα ασφαλές και δημιουργικό πλαίσιο προσωπικής ανάπτυξης και ψυχοθεραπείας. Στην ομάδα δουλεύουμε ανοιχτούς λογαριασμούς με το παρελθόν, τα εμπόδια μας στην επαφή, θα διερευνήσουμε τους τρόπους μας να υπάρχουμε και να δρούμε περισσότερο αποτελεσματικά. 

Η ομαδική θεραπεία διευκολύνει την κατανόηση του εαυτού και την κάθαρση  μέσα από την δημιουργική αυθεντική αλληλεπίδραση και τον εποικοδομητικό διαπροσωπικό διάλογο. Με την καλύτερη επίγνωση πλευρών του εαυτού μας, την νοηματοδότηση των εμπειριών μας και την απελευθέρωση εγγενών ικανοτήτων μας θα κινηθούμε προς την αυτογνωσία και την ολοκλήρωση. 

Θα βασιστούμε στην φιλοσοφία και την μεθοδολογία της ψυχοθεραπείας Gestalt, η οποία αποτελεί μια υπαρξιακή, ολιστική και ανθρωποκεντρική προσέγγιση.

gestalt_01 gestalt_02 gestalt_03 gestalt_04 gestalt_05