Στα εργαστήρια του Ι.Θ.Τ.Π., προσφέρεται υψηλής ποιότητας εκπαίδευση στους σπουδαστές, δίνοντας τους την ευκαιρία να ασχοληθούν με την αγαπημένη τους τέχνη, αλλά και να κάνουν μια νέα αρχή στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Οι διδακτικές δραστηριότητες οργανώνονται με εξειδικευμένους εκπαιδευτές, με σύγχρονη παιδαγωγική προσέγγιση και σε συνεργασία με προηγμένα εργαστήρια και ερευνητικούς φορείς. Εκθέσεις και επιδείξεις των μαθητών των διαφόρων Τμημάτων παρέχουν τη δυνατότητα στους επισκέπτες να αποτιμήσουν την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Στους μαθητές παρέχεται η πρόσβαση στην πλούσια, πολυθεματική βιβλιοθήκη του Ιδρύματος.

Στο Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης λειτουργούν τμήματα:

Για παιδιά:

 • Εργαστήρι Δημιουργικής απασχόλησης και παραδοσιακών χορών
 • Ειδικό τμήμα Αρχαίων Ελληνικών
 • Εργαστήρι Moυσικής Προπαιδείας
 • Εργαστήρι Ζωγραφικής και εικαστικών
 • Εργαστήρι ελεύθερης εικαστικής έκφρασης «το κουκούλι»
 • Εργαστήρι θεατρικού παιχνιδιού
 • Εργαστήρι Μαγειρικής
 • Εργαστήρι Υποκριτικής Θεατρικός art-ος
 • Εργαστήρι Καλλιτεχνικής Διδασκαλίας για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και δυσλεξία
 • Τμήμα Προετοιμασίας και Μελέτης πρώτων τάξεων  δημοτικού

Για ενήλικες:

 • Εργαστήρι Ζωγραφικής
 • Εργαστήρι Εικαστικών αποδράσεων
 • Εργαστήρι Αγιογραφίας
 • ΕργαστήριΞυλογλυπτικής
 • Εργαστήρι Κοσμήματος
 • Εργαστήρι Αναλογικής Φωτογραφίας
 • Εργαστήρι Ψηφιακής Φωτογραφίας - Επεξεργασίας ψηφιακής εικόνας  και video
 • Τμήμα Αρχαίων Ελληνικών- Ιστορίας και Λαογραφίας Θράκης
 • Εργαστήρι Υποκριτικής Θεατρικός art-ος
 • Εργαστήρι Βιβλιοδεσίας
 • Τμήμα Βιωματικής ομάδας αυτογνωσίας
 • Τμήμα Ατομικής συμβουλευτικής (γονέων-ζευγαριών)
 • Εργαστήρι Μαγειρικής
 • Σεμινάριο Ορθόδοξης θεολογίας: «Ορθοδοξία και κινηματογράφος»
 • Εργαστήρι Κινηματογράφου
 • Εργαστήρι Υφάσματος και δημιουργίας

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ (Ι.Μ.Χ.Α.)

ΣΧΟΛΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤ. ΓΛΩΣΣΩΝ

Διδασκόμενες γλώσσες:
 • Βουλγαρική
 • Ρωσική
 • Τουρκική
 • Ελληνική