Το Ίδρυμα διαθέτει βιβλιοθήκη με πολυθεματική συλλογή βιβλίων που ανέρχεται στους 7.000 τίτλους και με πτυχιούχο βιβλιοθηκονόμο. Στόχος της είναι να λειτουργήσει άμεσα ως δανειστική για να καλύψει τις ανάγκες όλων των αναγνωστών.

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στο διαδίκτυο από τους επισκέπτες του αναγνωστηρίου «ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ» για την αναζήτηση πληροφοριών που θα τους βοηθήσει στην έρευνα τους.

 Πολύ σημαντικός είναι ο συνεχής εμπλουτισμός της συλλογής της με βιβλία και άλλο πληροφοριακό υλικό από δωρεές φορέων και ιδιωτών. 

bib_sm_1 bib_sm_2 bib_sm_3 bib_sm_4