Την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018, στις 19:00, το Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης σε συνεργασία με τον Σύλλογο για την Προστασία και την Αναβίωση της Παλιάς Πόλης και το Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Κέντρο Θράκης (Π.Α.ΚΕ.ΘΡΑ.), πραγματοποιούν εκδήλωση με θέμα, « Η ιστορία της παλιάς πόλης της Ξάνθης»

Πρόγραμμα εκδήλωσης

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ - ΕΝΑΡΞΗ - ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ: 19:00 - 19:15

Α’ Μέρος: ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ: 19:15 -20:15

1η ΕΙΣΗΓΗΣΗ: 19:20-19:35

Θέμα: «Ιστορίες της Μεσαιωνικής Ξάνθειας»

Εισηγητής: κ.  Χρήστος Μιχαλόπουλος, Πρόεδρος Δικαστικών

Επιμελητών Εφετείου Θράκης

2η ΕΙΣΗΓΗΣΗ: 19:40-19:55

Θέμα: «Σημαντικές Οικογένειες της Ξάνθης 1870-1930 και η

Κληρονομιά τους»

Εισηγητής: κ.  Βασίλειος Αϊβαλιώτης, Δρ Πολιτικός Μηχανικός-

Μέλος ΔΣ ΣΠΑΠΞ- Μέλος ΔΣ ΠΑΚΕΘΡΑ

3η ΕΙΣΗΓΗΣΗ: 20:00-20:15

Θέμα: «Η Αρχιτεκτονική των Σπιτιών της Παλιάς Ξάνθης-

Παράδοση και Νεωτερικότητα»

Εισηγητής: κ.  Αλκης Πρέπης, Καθηγητής Αρχιτεκτονικής

ΔΠΘ.

Β’ Μέρος: Ερωτήσεις από το κοινό: 20:20 - 20:40

Κλείσιμο Εκδηλώσεως: 20:40-20:45

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  • Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης
  • Σύλλογος για την Προστασία και Αναβίωση της Παλιάς Πόλης
  • Πολιτιστικό και Αναπτυξιακό Κέντρο Θράκης

Την εκδήλωση συντονίζει ο κ.  Άγγελος Σαββανίδης, Πολιτικός Μηχανικός, Μέλος ΔΣ ΠΑΚΕΘΡΑ.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον Πολιτιστικό Πολυχώρο του Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης, στην Καπναποθήκη «Π», στην οδό Καπνεργατών 9, στην Ξάνθη με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.