Για την ολοκλήρωση του έργου εργάσθηκαν νύχτα μέρα περίπου 60 άτομα πολλοί από τους οποίους είναι συντηρητές του υπουργείου Πολιτισμού. Σημειώνεται  ότι για την ανάθεση του έργου στο ΕΜΠ έδωσαν το «πράσινο φως» και οι αδελφότητες των Φραγκισκανών και των Αρμενίων, που επίσης έχουν δικαιώματα στη διαχείριση του Παναγίου Τάφου.

Πριν ξεκινήσουν οι εργασίες αποκατάστασής του σπουδαιοτερου μνημείου του Χριστιανισμού, τα θεμέλιά του είχαν αποσαρθρωθεί και διογκωθεί από την υγρασία. Η  μεγαλύτερη πρόκληση ήταν να αντιμετωπισθεί η υγρασία που τροφοδοτεί συνέχεια το μνημείο. Αξίζει να σημειώσουμε ότι στο ιερό κουβούκλιο τοποθετήθηκε σύστημα εξαερισμού το οποίο απομακρύνει όχι μόνο την υγρασία αλλά και τον καπνό από τα κεριά. 

 Ανοίγοντας τα φατνώματα η διεπιστημονική ομάδα του Μετσόβειου έφερε στο φως όχι μόνο την αναστήλωση που έγινε τον 11ο αιώνα από τον Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Κομνηνό αλλά και τις επεμβάσεις των Σταυροφόρων.