Διάρκεια: 8 ώρες/ 2 ημέρες των 4 ωρών

Ημερομηνίες Σεμιναρίου: Δευτέρα 25 και Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019

Ώρες: 17:00 - 21:00

Τοποθεσία: Καπναποθήκη Π,  Καπνεργατών 9

Σκοπός - Περιγραφή

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εισαγάγει τους συμμετέχοντες στην έννοια και τις αρχές του Coaching, να τους βοηθήσει μέσα από μια Coaching ματιά να προσεγγίσουν την έννοια του στόχου και να εστιάσουν στην εφαρμογή κάποιων πρακτικών βημάτων  που θα τους εξασφαλίσουν μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας στην επίτευξη στόχων που θέτουν στη ζωή τους.

Στόχος  του σεμιναρίου είναι να αποτελέσει το Coaching ένα χρήσιμο εφόδιο σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο στην προσπάθεια για εξέλιξη και ανάπτυξη δεξιοτήτων. Οι συμμετέχοντες με διαδραστικό τρόπο θα έρθουν σε επαφή με την ουσία, την πρακτική και τα εργαλεία του Coaching ενισχύοντας την αυτοεπίγνωση τους και ενδυναμώνοντας την προσπάθεια τους προς την αυτοπραγμάτωση.

Θεματικές Ενότητες:

Εισαγωγικές έννοιες του Coaching

  • Ιστορική αναδρομή
  • Ορισμός του Coaching
  • Οι βασικές αρχές της φιλοσοφίας του
  • Τα είδη και οι εφαρμογές του
  • Οι διαφορές του Coaching από άλλες προσεγγίσεις

Προσωπική ανάπτυξη.

  • Ο Σαμποτέρ μέσα μου (Αναγνώριση και διαχείριση)
  • Ερωτηματική σκέψη-Ερωτήσεις για αλλαγή
  • Διαδικασία αλλαγής (Αντίσταση – Στάδια –Προετοιμασία)
  • Αποτελεσματική στοχοθεσία (S.MA.R.T. ανάλυση)
  • Zωή σε ισορροπία

Workshop

Το ταξίδι μιας S.M.A.R.T. ιδέας

Λοιπές πληροφορίες: Μετά το πέρας του σεμιναρίου, θα χορηγηθεί Βεβαίωση συμμετοχής στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά τα αντικείμενα που καλύφθηκαν.

Διεξαγωγή σεμιναρίου με βιωματική προσέγγιση, με στόχο την απόλυτη χρηστικότητα του σεμιναρίου.

Εισηγήτρια: Ζήνα Σιδερίδου, Εκπαιδεύτρια ενηλίκων - Life Coach

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Βασίλειος Μακέδος, ΜΑ Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Σε ποιους απευθύνεται: Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους όσους επιδιώκουν να αποκτήσουν βασικές γνώσεις της θεωρίας και της πρακτικής του coaching καθώς και σε όσους επιθυμούν να εφαρμόσουν αυτές τις τεχνικές στη ζωή τους που θα τους οδηγήσουν σε καλύτερα αποτελέσματα.

 

Πληροφορίες/εγγραφές: καθημερινά 10:00-13:00 και 18:00-21:00 στα τηλέφωνα 25410 29282 (πρωί)  25410 26635 (απόγευμα).

Κόστος συμμετοχής: 40€ το άτομο (ειδικές τιμές για φοιτητές, ανέργους, μέλη του Συλλόγου Φίλων Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης και για όσους έχουν παρακολουθήσει παλαιότερα σεμινάρια του ΙΘΤΠ)

Η εγγραφή σας μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://goo.gl/forms/6m0IslvpnLIIHzuq1