2 Οκτωβρίου 2021. ''Πως οι Εξελίξεις στην ΝΑ Μεσόγειο και στο Αιγαίο Επηρεάζουν τις Ελληνοτουρκικές Σχέσεις'', εσπερίδα με εισηγητές τους Άγγελο Συρίγο και Κωνσταντίνο Φίλη.

Περιγραφή

ΑΦΙΣΑ 2 10 2021 Εσπερίδα Φίλης Συρίγος net