Σύλλογοι Φίλων
   

Οι Σύλλογοι Φίλων του Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης Ξάνθης και Κομοτηνής συστήθηκαν  με σκοπό να στηρίξουν τις δράσεις του Ιδρύματος με την ενεργή και εθελοντική συμμετοχή των μελών τους.

Αποτελούν το συνδετικό κρίκο και το δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ των τοπικών κοινωνιών και του Ιδρύματος