Προγράμματα
   

Το Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης έχει ολοκληρώσει με επιτυχία μία σειρά από δράσεις και προγράμματα. Για περισσότερες λεπτομέρειες επιλέξτε ένα πρόγραμμα από τα αριστερά.