Νέα Ελληνική Τέχνη 1974-2004
   

Τίτλος:  «Νέα Ελληνική Τέχνη 1974-2004»
Συγγραφέας:  Γιάννης Κολοκοτρώνης
Σελίδες:  351
Τιμή:  60 €


Λεύκωμα που περιλαμβάνει τις αυτοπαρουσιάσεις 134 καλλιτεχνών, 10 καλλιτεχνικών τάσεων που σημάδεψαν τη Νεώτερη Ελληνική Τέχνη από το 1974 μέχρι το 2004