Θράκη. Αντίλαλοι της Ανατολικής Ρωμυλίας
   

Τίτλος:  «Θράκη. Αντίλαλοι της Ανατολικής Ρωμυλίας»
Συγγραφέας:  Θεοδώρα Μηνούδη
Σελίδες:  159
Τιμή:  15 €

Βιβλίο σχετικά με την ιστορία, τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις του Ελληνισμού της Ανατολικής Ρωμυλίας (Έχει εξαντληθεί)