Εκδόσεις
   

Οι εκδόσεις δημιουργήθηκαν για να αναδειχτεί και να γίνει ευρύτερα γνωστό το έργο Θρακιωτών δημιουργών στους τομείς της λογοτεχνίας και της τέχνης.

Συνολικά οι εκδόσεις του ιδρύματος είναι περισσότερες από 35.