ΕΝΟΤΗΤΑ 1η: Γεωθερμία, Βιομάζα – Τοπικές Πηγές Ενέργειας